Velkommen til Nettverk for Asiastudier
       
Ressurssider
 
 
     
Landressurser:

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Indonesia
Japan
Filippinene
Kambodsja

Kina
Malaysia
Mongolia
Nepal
Nord-Korea
Pakistan
Sentral Asia
Singapore
Sør-Korea
Sri Lanka
Tibet
Taiwan
Thailand
Vietnam
Øst-Timor

 

 

 

 

 

 

Asianettverket har fått nye nettsider - http://www.asianettverket.no/

Ressurssider om Asia

Asiastudier | politikk og samfunn | annet
 
Asianettverkets egne ressurssider
ASEM-prosessen; nettside opprettet i forbindelse med ASEM 4-møtet i København 23.-24. september 2002 for å gi informasjon om ASEM-samarbeidet og Asia-Europa-relasjoner generelt.
Asiaekspertise; hvordan finne ekspertise om Asia i Norge?
Samarbeidsarenaer i Asia; en oversikt over forkortelsene.
 
Linker til eksterne ressurser om Asia:
Asiastudier
Agenda Asia er en database for konferanser, workshops and seminarer innenfor asiastudier. Nettstedet er et samarbeidsprosjekt fra European Alliance for Asian Studies.
 
Asia in the Curriculum er et elektronisk forum hvor både lærere og studenter innen asia-studier kan skaffe og dele informasjon om nye utviklinger, aktiviteter og nytt læringsmateriale.
 
Asia Studies Online - Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University har laget en historisk oversikt over utviklingen av data- og nettressurser for asiastudier.
 
Asian Studies Virtual Library har linker til bibliografier og andre nyttige nettsider om svært mange temaer innen Asia-studier.
 
The Asian Studies www Monitor, drives av The Australian National University. Her finner du stoff om konferanser og møter, en omfattende artikkeldatabase og en samling linker. Du kan også registrere deg som mottager av nyhetsbrev.
 
Association for Asian Studies (AAS): Den største laugsforeningen av asiaforskere i Vesten. Den er i utgangspunktet en amerikansk institusjon, men medlemskap er åpent for asiaforskere verden over. AAS har et rikholdig nettsted, der man blant annet kan søke i en omfattende bibliografibase.
 
Critical Asian Studies ved Simpson Center for the Humanities at the University of Washington tar for seg akademias rolle i å formidle urettferdighet i Asia.
 
EducAsian er en god portal for reiser, studier og forretninger i Asia.
 
Orientalia er en nettportal som har som formål å bidra til forskning om østlig filosofi, teknologi, religion, logikk, vitenskap, medidsin, m.m.
 
European Institute for Asian Studies (EIAS) sine hjemmesider finner du her
 
SASNET har en egen side for anbefalte artikler for studier av Sør-Asia med særlig fokus på Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka og India.
 
Eldis. Portal om utviklingsspørsmål med egen oversikt for mange land i Asia.
 
Den Harvard-støttede Central Eurasian Studies World Wide er en platform som samler info om Sentral-Asia-studier over hele verden og ressurser angående området:
 
Bibliotekar Lisa Klopfer ved Eastern Michigan University har laget en god oversikt over ressurser knyttet til Sørøst-asia-studier i USA
 
Finske National University Network for East and Southeast Asian Studies er en plattform som prøver å samle Asia-relatert forskningsmateriale fra Finland, pluss informasjon frå NNCS (Nordic Network for Chinese Studies), som er et samarbeid mellom universiteter i Norge, Danmark, Sverige og Finland
 
Columbia University har laget en glimrende pedagogisk ressursside med undervisningsrettet Asia-materiale, med vekt på Kina og Japan.
 
University of Virginia har laget en allsidig ressursside over Øst-Asia-relaterte linkar
 
Kultur, identitet, historie og religion
 
Forskere med tilknytning til universitetet i Aarhus har laget en side om hindusimen på engelsk, tysk og dansk.
 
Booklovers India formidler akademiske bøker om Sør-Asia, blant annet innen temaene buddhisme, hindusime, antropologi, sosiologi, historie og politikk.
 
Tidligere USA-president Jimmy Carters Carter Center står bak prosjektet China Elections and Governance, der du finner mye stoff om demokrati-utviklingen i verdens mest folkerike stat.
 
Sam Winter, professor ved utdanningsfakultetet ved University of Hong Kong, driver et nettsted for studie av Transgender in Asia.
 
Politikk og samfunn

Power and Interest News Report, PINR, analyserer interessekonflikter og internasjonale relasjoner over hele verden, også Asia.

Third World Network gir ut magasinet Third World Resurgence og publiserer artikler på sine omfattende nettsider.

CIA World Factbook er etterretningsorganisasjonens "ABC i alle verdens land". Her finner du offisielle tall om det meste.

 
The Asia Society er en organisasjon som ble opprettet av John D. Rockefeller den tredje på femtitallet for styrke forholdet mellom Asia og USA, og på deres internettportal AskAsia finner man mange gode linker og ressurser og mye undervisningsrettet stoff om Asia
 
ASEAN legger ut mye info om handelsavtaler o.l. på websidene sine.
 
INCORE, en institusjon som ble opprettet I 1993 av United Nations University og Ulster University i Nord-Irland, har gode guider til internettressurser om etnisitet og konflikter i en rekke asiatiske land.
 
Friends of Asia. Nettsted om grenseregioner, migrasjon og arbeidsrett som drives av Friends of Asia, en koreansk støttegruppe for arbeidsmigranter.
 
Japan Focus er et svært bra nettsted som samler artikler, essays og andre tekster om Japan, landets plass i Asia og verden, landets politikk, økonomi osv. Den blir drifta av de svært kompetente Asia-ekspertene ved Cornell University med Mark Selden i spissen.
 
National Informatics Center i India har gjort et tappert forsøk på å samle all uoversiktleg informasjon om statlige styringsorganer og statleg byråkrati i landet i en portal.
 
South Asia Terrorism Portal har til hensikt å evaluere og bidra til løsninger på problemer angående intern sikkerhet i Sør-Asia.
 
Amerikanske Asia Foundation støtter programmer i Asia som søker å forbedre rettssikkerheten,
økonomisk reform og utvikling, kvinnelig deltakelse, og internasjonalt samarbeid
.
 
China Daily-Sohu English er den første engelskspråklige web-plattformen som er konstruert av kinesiske aktører.
 
Universitetet i Melbourne har laget to ressurssider om asiatisk jus:
Asian Law Centre Useful Links har linker til mange asiatiske juridiske ressurssider.
Asian Law Online er en bibliografisk søkeside på asiatisk jus.
 
Universitetet i Hong Kong har laget en database der det er lagt ut en del arbeid rundt arbeidsrettslige forhold i Malaysia, Kambodsja, Thailand, Hong Kong, Singapore og Vietnam.
 
NORADs nettsider finner du en oversikt over utviklingsdirektoratets rapporter, evalueringer og informasjonsskriv, klare til utskrift
 
Journaliststudentene ved University of Berkeley har laget en glimrende digital nyhetsbase om Kina som blir løpende oppdatert.
 
Utenriksdepartementet har opprettet nye nettsider som skal hjelpe nordmenn på reiser i utlandet. Landsidene inneholder fakta- og reiseinformasjon om andre land, samt offisielle reiseråd. Nettsidene inneholder også generelle tips og råd til reisende.
 
Wikipedia er et av de aller beste gratisleksikon på internett. Noe av det som gjør portalen ekstra interessant, er at du selv kan være med og skrive/redigere informasjonen som blir lagt ut. Den norske utgaven er fremdeles nokså hullete, spesielt på Asia-relatert informasjon.
Portal to Asian Internet Resources (PAIR) er en omfattende ressursside som dekker hele Asia. Siden drives med bidrag fra miljøene ved University of Wisconsin, University of Minnesota og Ohio State University.
 
Annet
Asia Observer , som drives av Aftenpostens tidligere Asia-korrespondent John Einar Sandvand, er kommet i helt ny drakt. Nettstedet er tenkt som et startsted for Asia-interesserte og tilbyr nyhetsoversikter, diskusjoner og nettguide. Nytt etter relanseringen er at brukerne deler interessante Asia-artikler med hverandre. Asia Observer har etter sigende rundt 1000 besøkende hver dag.
 
UNDP s nettsider med oversikt over alle utviklingsprogram de støtter i Asia finner du her
 

Kidon Media-link finner man en omfattende oversikt over asiatisk presse, inndelt etter land.

 
I disse sino-japanske konfrontasjonstider vil kanskje mange være interesserte i å besøke den offisielle hjemmesida til Japans statsminister Junichiro Koizumi.
 
Den kinesiske nasjonale folkekongressen og det kinesiske folkets konsultative konferanse har i disse dager sine årlige plenumsmøter. Det offisielle kinesiske nyheitsbyrået Xinhua følger alt som skjer på en egen samleside på Xinhuanet .
 
Internasjonale Røde Kors sine hjemmesider finner du mye og oversiktlig informasjon om bistandsarbeid og humanitær status ulike steder i verden - pluss kapittelmessige oppsummeringer av årets fremdeles forholdsvis ferske World Disaster Report.
 
Det amerikanske kongressbiblioteket har en diger ressursside der du finner publikasjoner rundt det meste du trenger å vite om alle land i verden, ordnet kategorisk.
 
Environment Congress for Asia and the Pacific skal samle styresmakter, eksperter og interesseorganisasjoner for å verne miljøet i Asia og Stillehavsområdet.
 
Relief Web har en oversikt over naturkatastrofer i verden
 
Time Magazine har laget en egen seksjon om asiatisk diaspora, hvor forfattere av asiatisk opprinnelse skildrer sin forståelse av, og reiser, "hjem".
 
Times´ fotoreportasjer inneholder blant annet følgende historier fortalt i bilder: aids i Asia, valg i Kashmir, Kina i endring og Koreas popmaskineri.
 
Utenlandske ambassader i Norge
Macondo er en svensk nettside hvor du kan få en god oversikt over oversatt litteratur fra hele verden.
til øverst på siden