Velkommen til Nettverk for Asiastudier

Startside
       
 
     
Kronikker og kommentarer
Publikasjoner
Om nettverket
Information in English

Ukas publikasjon:

Bauck, Petter, Strand, Arne, Hakim, Mohammad og Akbari, Arghawan Afghanistan: An Assessment of Conflict and Actors in Faryab Province to Establish a Basis for Increased Norwegian Civilian Involvement”, CMI, Bergen, 2007. R 2007:1

 
 

Publikasjoner

Denne siden er en kumulativ alfabetisk oversikt over publikasjoner av i hovedsak norske Asia-forskere som har stått i vårt ukentlige nyhetsbrev. Oversikten tar ikke mål av seg å være dekkende for hva som publiseres, den gjenspeiler først og fremst det Asianettverket er i stand til å fange opp. Vi mottar gjerne nye tips om utgivelser av forskjellig slag.

Alfabetisk etter forfattere: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Hovedoppgaver | Nyhetsbrev | Tidsskrifter | Annet

 

A

Antlöv, Hans og Sven Cederroth (red.): Elections in Indonesia. The New Order and Beyond, RotledgeCurzon, London 2004

Ask, Karin: ”Legal Pluralism and Transitional Justice in Afghanistan. A Gender perspective”.
in Lone Lindholt and Sten Schaumburg Müller eds.: Local living law, The Hague: Kluwer Law International, 2004.

 

B

Babu, D. Shyam: India's National Security Council: Stuck in the Cradle?, Security Dialogue 34(2), PRIO. Sammendrag er tilgjengelig her

Backer, Ellen Bruzelius: “ Paper Tiger Meets White Elephant? An Analysis of the Effectiveness of the Mekong River Regime ”, FNI Report 15/2006. Lysaker, FNI, 2006, 83 p.

Baklien, Begljot, Marit Haug og Chamindra Weerackody: "Study of the Impact of the Work of FORUT In Sri Lanka : Building Civil Society" , Norwegian Insitute for Urban and Regional Research/NORAD, 2004.

Banerjee, Indrajit (red.): Rhetoric and Reality - The Internet Challenge for Democracy in Asia. Mer informasjon.

Bangsbo, Ellen: Teaching and Learning in Tibet. A Review of Research Policy Publications
Publisert av NIAS Press, København, 2003.

Banik, Dan: ”Starvation and India's Democracy”, Routledge, Oxford, 2007. ISBN: 9780415407298

Banik. Dan: “Corruption and Public Administration”, i R. B. Jain (red.): “Corruption-free Sustainable Development: Challenges and Strategies for Good Governance”. New Delhi: Mittal Publications. (2004)

Barua, Sanjib: Confronting Constructionism: Ending India's Naga War.Journal of Peace Research, 40(3), PRIO. Sammendrag er tilgjengelig her

Bauck, Petter, Strand, Arne, Hakim, Mohammad og Akbari, Arghawan Afghanistan: An Assessment of Conflict and Actors in Faryab Province to Establish a Basis for Increased Norwegian Civilian Involvement”, CMI, Bergen, 2007. R 2007:1

Beckman, Bjom, Eva Hansson og Anders Sjogren (red.): Civil society and authoritarianism in the third world. A conference book.
Inneholder en rekke empiriskorienterte artikler fra Asia av bl.a disse forfatterene:
- Vedi R. Hadiz: "Civil Society, Globalisation and Labour: Workers in Post-Soeharto Indonesia"
- Eva Hansson: "Challenging Authoritarianism: Civil Society and Labour Conflict in Vietnam"
- Anders Uhlin: "The Transnational Dimension of Civil Society: Migration and Independence Movements in Southeast Asia"
- Olle Tornquist: "Movement Politics and Development: Preliminary Theoretical Notes on Some Concrete Cases in Kerala and Indonesia"
Stockholms Universitet: Politics of Development Group (PODSU), Dept. of Political Science [Statsvetenskapliga institutionen], Univ., 2001.

Berge, Lars og Gunnel Cederlöf: Political Visions and Social Realities in Contemporary South India. Högskolan Dalarna, 2003. Mer informasjon

Berge, Rolf og Yu Zhu: The Pattern of household savings during a hyperinflation: The Case of Urban China in the late 1980s. Review of Income and Wealth, series 47, No. 2, 2001.

Berntsen, Terje, Kristin Aunan og Haakon Vennemo, David O´Connor og Fan Zhai fra Cicero, ECON, OECD og Kinas Development Research Center of State Council har laget en rapport om virkninger av Kinas klimapolitikk. Rapporten er tilgjengelig her

Bleie. Tone : Tribal peoples, nationalism and the human rights challenge. The Adivasis of Bangladesh. Dhaka: The University Press Limited.

Bleie, Tone og Lok Bhattarai: An ethnohistory of the temple trust of Manakamana: land as a redistributive process in Nepal, i Studies in Nepali history and society, 6(2001) No.1, pp. [1]-37

Bremmer, Ian: The Future of Eurasia. Security Dialogue 34(2). Security Dialogue 34(2), PRIO.

Bruun, Ole: Fengshui in China. Geomantic divination between state orthodoxy and popular religion NIAS Press, København. 2003

Bottomley, Ruth: Crossing the Divide, Landmines, Villagers and Organizations. PRIO Report 1/2003. Tilgjengelig i pdf-format her

Broch, Harald Beyer: Jangan Lupa. An experiment in cross cultural understanding. Novus Forlag, 2002.

Buen, Jørund: Beyond nuts and bolts: How organisational factors influence the implementation of environmental technology projects in China. The Case of China's Agenda 21 Project 6-8 in Yantai, Shandong Province. , FNI Report 4/2002, Lysaker: The Fridtjof Nansen Institute. Rapporten

Buhmann, Karin: "Reforms of administrative law in the PRC and Vietnam: the possible role of the legal tradition", Nordic journal of international law, 72, 2003, s. 253-290.

Burell, Mattias: Controlling China's Bureaucracy: Rules and Reform in Provincial Labor Bureaus. Doktorgradsavhandling utgitt ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Uppsala.

Buzzi, Camilla og Jenssen, Marte Graff: ”Fanger i eget land”, Unipax, Oslo, 2006. ISBN: 8281520086
Les om boken her

Børdahl, Vibeke: The voice of Wang Shaotang in Yangzhou storytelling
CHINOPERL papers, 25, 2003

til øverst på siden

C

Casetti, Emilio: Power Shifts and Economic Development: When Will China Overtake the USA? I Journal of Peace Research 40(6). Mer informasjon

For kinesisk-kyndige: Tom Christensen ved UiO og Per Lægreid ved UiB har fått publisert en artikkel med tittelen Hou xin gonggong guanli gaige , (Reformer i post-New Public Management), i det kinesiske fagtidsskriftet Zhongguo xingzheng guanli (Chinese Public Administration), nr. 9, 2006. Artikkelen kan fås ved henvendelse til Christensen

 

E

Eide, Elisabeth S.: Våre skjeve blikk på kineserne. Oslo: Aschehoug 1995. I forbindelse med utstillingen om kineserier i Norge på Kunstindustrimuseet i Oslo, kan vi anbefale denne brede kuturhistoriske bakgrunnen.

Eklof, Stefan: Power and Political Culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and the Decline of the New Order (1986-98), NIAS press, 2003. Mer informasjon

Erring, Bjørn, Harald Høyem og Synnøve Vinsrygg: The horizontal skyscraper er en artikkelsamling om byutvikling i Kina. Tapir Academic Press, Trondheim, 2002

Evensmo, Jan (Red.): Shandong Province - People's Republic of China. Lærebok for Asiastudier. Handelshøyskolen BIs landstudieprogram 2002

Evensmo, Jan (Red.): Norwegian School of Management BI's Country Study Programs in the Far East - 2003 - Shandong Province - People's Republic of China. Handelshøyskolen BIs landstudieprogram 2003. Kapitlene skrevet av BI-studenter i forbindelse med kurset GRA5907 Asia studier. Utgitt ved Handelshøyskolen BI, 2003

Evensmo, Jan (Red.) : "Shandong Province, People's Republic of China - Asian Studies 2005", Handelshøyskolen BI. Rapporten kan fås ved henvendelse til Evensmo

 

F

Fjeld, Heidi: Commoners and nobles : the persistence of hereditary social divisions in Lhasa under communist rules.Universitetet i Oslo, 1999.

Fjeld, Heidi: Commoners and Nobles: Hereditary Divisions in Tibet. NIAS Press, 2003. Mer informasjon

Frydenlund, Iselin: “Buddhist Monks in Sri Lanka”, PRIO Report, PRIO, 2005.
Mer info og hele publikasjonen på nett

Frydenlund, Iselin: ”Krig og buddhisme på Sri Lanka – en motsetning?”, artikkel i Militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon, nr. 2, 2004. Les hele artikkelen her

Frøystad, Kathinka: "Blended Boundaries: Caste, Class an Shifting Phases of "Hinduness" in a North Indian City " , Oxford University Press, New Delhi , 2005

Faaland, Just, Jack Parkinson and Rais Saniman: Growth and Ethnic Inequality. Malaysia's New Economic Policy. Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur 2003

Faaland, Just, Mukhriz Mahathir og Khairy Jamaluddin: Malaysia's new economic policy: An overview, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd 61 p.,Kuala Lumpur, 2003

 

G

Gao, Xingjian: Åndefjellet (oversettelse fra kinesisk av Harald Bøchman og Baisha Liu) Aschehoug forlag, 2002. (Nobelprisvinner 2000)

Graff, Irene: "Invisible Women, Invisible Rights. Women's Rights to Election Participation. The 201 Local Elections in Pakistan as a Case Study." Studies in Women's Law no. 50. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6/2003. Universitetet i Oslo

Grønning, Terje (red.): Vinduer mot Japan - Perspektiver på samfunn, kultur og språk, Tapir Akademisk Forlag, Oslo 2005

 

H

Halvor Kippe og Morten Bremer Mærli: Nord-Korea: Kjernefysisk utpressing. Hvor hender det? Nr. 2 2003/2004, NUPI

Hansen, Mette Halskov: “Frontier People – Han Settlers in Minority Areas of China”, University of British Colombia Press, USA, 2005.
Mer info

Hansen, Mette Halskov: The challenge of Sipsong Panna in the Southwest : Development, Resources and Power in Multiethnic China, i Morris Rossabi (red), Governing China's Multiethnic Frontiers. University of Washington Press, 2004.

Hansen, Stein, Haakon Vennemo, Hang Yin, Shiqiu Zhang og An Shumin.Green Taxes and the Poor in China: Policy Challenges in a Changing Economy. Rapporten er bestilt av China Council for International Co-operation on Environment and Development, og trykket som ECON-rapport 13/02.

Hatlebakk, Magnus: “Capacity Constrained Collusive Price Discrimination in the Informal Rural Credit Markets of Nepal, Økonomisk institutt, Universitetet i Bergen, 2005

Hatlebakk, Magnus: ”Om Nobels Fredspris 2006: Grameen Bank”, Tromsø, 2007. (Plenumsforedrag ved Det Nasjonale Forskermøtet for Økonomer 2007)

Heggelund, Gørild: 'China's Climate Change Policy: Domestic and International Developments' . Asian Perspective , Vol 31, No 2, 2007, pp. 155-191.

Heggelund, Gørild, 'Running into Dead Ends: Challenges in Researching the Three Gorges Dam'. China Environment Series , Woodrow Wilson International Center for Scholars, Vol 7, 2005, pp. 79-83
Mer info

Heggelund, Gørild: Environment and Resettlement Politics in China: The Three Gorges Project. Hampshire (UK), Ashgate, 2004

Heggelund, Gørild M.: The Decision-making process for the Three Gorges project resettlement in China. Doktoravhandling ved Fritjof Nansens Institutt. Unipub AS, Oslo 2002. ISSN: 0806-3222

Heggelund, Gørild: The Significance of the UN Global Conferences on China's Domestic Environmental Policymaking, FNI Report 11/2003

Helgesen, Geir and Uichol Kim: Good Government - Nordic and East Asian Perspectives. NIAS Press, 2002. Mer informasjon

Hellman, Jorgen: Performing the Nation: Cultural Politics in New Order Indonesia, NIAS Press, 2002. Mer informasjon

Hjellum, Torstein: " Partikongress i Kina: Hald tritt med tida og skap nytt", i Internasjonal politikk utgitt av Nupi, 2003

Hollekim, Ragnhild: “Republic of Kazakhstan: Parliamentary Elections September 2004, rapport, Norsk Senter for Menneskerettigheter, Oslo, 2004

Huitfeldt, Johanne: Drømmen om Kina. Oslo: Andresen & Butenschøn, 2002. ISBN 82-7694-106-0.

til øverst på siden

J

Jacobsen, Knut A. og P. Pratap Kumar (red.): South Asians in the Diaspora - Histories and Religious Traditions, Book Series, 101, ISBN 90 04 12488 8, Numen

Jacobsen, Knut A.: Hinduismen. Pax forlag, Oslo, 2003.

Jacobsen, Knut A.: Sikhismen. Historie, tradisjon og kultur , Høyskoleforlaget, Kristiansand, 2006

Jerve, Alf Morten, Ragnhild Overå et al.: Rural development in the coastal areas of Trieu Phong District, Quang Tri Province: Mid-term review May 2003, Chr. Michelsen Institute, Bergen, 2003

Jerve, Alf Morten, Sylvi Endresen, Dhanawardana Gamage og Marcus M. Karunanayake: Sustaining local level development: What worked and what did not - Lessons from the phasing-out of Norwegian aid to the Hambantota Integrated Rural Development Programme (HIRDEP), Sri Lanka 1992-1999. CMI Report R 2003:2, Christian Michelsens Institutt. Mer informasjon

Jørgensen, Nils-Johan : ” Culture and Power in Germany and Japan: The Spirit of Renewal ”, Folkestone , Kent , Global Oriental, 2006. ISBN: 1-905246-07-2. Oppdatert og revidert engelsk utgave av “ Japan og Tyskland ”, 1997.

 

K

Kent, Alexandra: Magic or morality? The search for "security" in present-day Cambodia
Legacy of War and Violence Workshop, 2003

Kivimäki, Timo: Terrorism and extreme fundamentalism, the problem of definitions
In: Development cooperation as an instrument in the prevention of terrorism
, research report / Timo Kivimäki (ed.), pp. 1-4. - Copenhagen : Ministry of Foreign Affairs, 2003, NIAS. Les artikkelen

Kivimäki, Timo(red.): War or Peace in the South China Sea? Artikkelsamling som inneholder blant annet tre artikler av de norske Sørkinahavs-forskerne Stein Tønnesson og Tom Næss. Copenhagen: NIAS Press, 2002

Knudsen, Are: "License to Kill: Honour Killings in Pakistan", CMI Report R, 2003:13

Knudsen, Are " Violent Belonging: Land, Love and Lethal Conflict in a Kohistani Community , Pakistan " Copenhagen : NIAS Press 2005 Mer info

Knudsen, Are: Political Islam in South Asia. Rapporten analyserer fremveksten av politisk islam i Pakistan, Afghanistan, India's Jammu og Kashmir. Bergen, Chr. Michelsen Institute, 2002 (CMI Report R 2002:14).
Mer informasjon

Knutsen, Gunnar W. (red.): ”I inkvisisjonens klør”, Unipub, Oslo, 2006. ISBN: 82-7477-267-9

Kolås, Åshild og Monica P. Thowsen: Dilemmas of Education in Tibetan Areas Outside the TAR China at the Turn of the 21st Century, utgitt av Nordic Association for China Studies.

Kristiansen, S., Trijono, L. (2005) Authority and law enforcement: Local government reforms and security systems in Indonesia, Contemporary Southeast Asia, Vol. 27, No. 2, pp. 236-254.

Kristiansen, S., Pratikno (2006) Decentralising education in Indonesia, International Journal of Educational Development, Vol. 26, No. 5, pp. 513-531.

Kristiansen, S., Santoso, P. (2006) Surviving decentralisation? Impacts of regional autonomy on health service provision in Indonesia, Health Policy, Vol. 77, No. 3, pp. 247-259.

Kristiansen, S., Ramli, M. (2006) Buying an income: The market for civil service positions in Indonesia, Contemporary Southeast Asia, Vol. 28, No. 2.

Kwa Chong Guan og Skogan, John (red): ”Maritime Security in Southeast Asia”, Routledge, 2007. ISBN: 9780415413886

Kaarsholm, Preben (ed.): City Flicks: Cinema, Urban Worlds and Modernities in India and Beyond, Occasional Paper No. 22, The Graduate School, International Development Studies, Roskilde Universietscenter, 2002

 

L

Larsen, Knud og Amund Sinding-Larsen: The Lhasa Atlas - Traditional Tibetan Architecture and Townscape. London: Serinda Publications, 2001

Lee, Jung-Hoon & Chung-in Moon: The North Korean Nuclear Crisis Revisited: The Case for a Negotiated Settlement. Security Dialogue 34(2), PRIO

Liu, Huawen: “The Child’s Right to Birth Registration – International and Chinese Perspectives, Research Note, Senter for menneskerettar, UiO, 2004

Liu, Huawen: “The Obligations of States under the International Convent on Economic, Social and Cultural Rights: The Chinese Case”, Research note, Norsk senter for menneskerettigheter, Oslo, 2004.
Les hele publikasjonen her

Ljungwall, Christer: Essays on China´s Economic Performance during the Reform Period. Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2003

til øverst på siden

M

Mageli, Eldrid: ”Towards Friendship: The relationship between Norway and Japan, 1905–2005”, Unipub, Oslo, 2006. ISBN: 9788274772540

Manger, Leif O. (ed.): Muslim diversity: Local Islam in global contexts. Boken inneholder artikler skrevet av antropoliger og historikere basert på case-studier fra land spredt fra Vest-Afrika til Kina. NIAS og Curzon Press, 1999

McCoy, Cliff: ” Turning Treasures Into Tears”, Earthrights International, 2007

Mestl, Heidi E. Staff, Kristin Aunan, Jinghua Fang, Hans Martin Seip, John Magne Skjelvik, Haakon Vennemo: Cleaner production as climate investment - integrated assessment in Taiyuan city, China. Journal of Cleaner Production. 2003. Tilgjengelig i pdf-format her

Midford, Paul: ”Japanese Public Opinion and the War on Terrorism: Implications for Japan's Security Strategy” (East-West Ctr Wash. Policy Stud No. 27), 2006. ISBN: 9781932728521

Milwertz, Cecilia: Activism against Domestic Violence in the People's Republic of China. Violence against Women, vol. 9, no. 6, 2003

Murshid, K.A.S., Salma Chaudhuri Zohir, Anna Milford and Arne Wiig: Experience from Bangladesh with ethical trading initiatives. Bergen: Chr. Michelsen Institute, CMI Report R 2003: 7. Mer informasjon

 

N

Nababan, Asmara, Olle Törnquist m.fl.: “Towards an Agenda for Meaningful Human-Rights Based Democracy”, Executive Report, Senter for Utvikling og Miljø, 2005.
Over 57 sider presenterer en SUM-tilknytta forskergruppe tidlige konklusjoner fra spørreundersøkelser om demokratisering i Indonesia.

Nilsen, Lin Silje: Sekularisme i en indisk kontekst 1946-98. Internasjonal politikk, nummer 1 - 2003, NUPI. Sammendrag er tilgjengelig her

Nordås, Hildegunn Kyvik: Direction of trade following China’s accession to the WTO, NHH og CMI. Utgiver: Institute for Research in Economics and Business Administration, Bergen, 2002, Working Paper no 4/2002. Mer informasjon

Norwegian Centre for Human Rights: ” Indonesia Programme Newsletter 2/2007 ”

 

O

Ofstad, Arve: Countries in violent conflict and aid strategies: The case of Sri Lanka. World Development, vol. 30, no. 2, 2002, pp 165-180

Orjuela, Camilla: Building Peace in Sri Lanka: A Role for Civil Society?, Journal of Peace Research 40(2), mars 2003

Owen, Taylor og Aldo Benini: "Human Security in Cambodia: A Statistical Analysis of Large-Sample Sub-National Vulnerability Data", rapport skrevet for CSCW, PRIO

til øverst på siden

P

Piper, Nicola: "Wife or worker?, Asian women and migration" ed. by Nicola Piper and Mina Roces Lanham, Md., Rowman & Littlefield, 2003 x, 219 p. (Asia/Pacific perspectives)

Price, Pamela: ”Changing Meanings of Authority in Contemporary Rural India” i Qualitative Sociology nr. 3, 2006.

 

R

Rasch, Bjørn Erik (red.): "Islamistisk Terrorisme" , Abstrakt forlag, 2005. Mer info om boka

Riisnæs, Jens A. (red): Reisens magi. Lesebok for reiselystne av Boka er bygd opp av litterære tekster som til sammen tar form av en reise fra vest mot øst, fra Venezia til Japan. Kagge forlag, Oslo, 2002. ISBN 82-489-0245-5

Rongen, Ole Bjørn (oversettelse fra kinesisk): Yijing - Forandringenes bok. Med en fyldig kulturhistorisk og språkhistorisk innledning av Rongen. Gyldendal, 2002

Rutten, Mario: Rural Capitalists in Asia - A Comparative Analysis on India, Indonesia and Malaysia. RoutledgeCurzon i sammarbeid medNIAS Press, 2002 Mer informasjon

Ruud, Arild Engelsen: Poetics of Village Politics - The Making of West Bengal's Rural Communism. Oxford University Press, 2003. Mer informasjon

Ruud, Arild Engelsen: “Dalit Politics in India--Some Recent Studies”, i “Forum for Development Studies”, s 197-207, nr 1 2004

Ruud, Arild E., Mageli, Eldrid og Price, Pamela: “Indias historie med Pakistan og Bangladesh”, Cappelen akademisk forlag, Oslo, august 2004. Les mer

Røkkum, Arne : ” Nature, Ritual, and Society in Japan's Ryukyu Islands ”, Routledge, London , 2006. ISBN: 9780415355636

 

S

Samset, Ingrid: ”Trapped in the Peace Process: Ceasefire Monitoring in Sri Lanka”, Arbeidsgruppen for fredsstøttende operasjoner, Oslo, 2004.
Les hele artikkelen her

Sandnes, Frode Eika , Huang Yo-Ping , Jian Hua-Li: "Experiences of Teaching Engineering Students in Taiwan from a Western Perspective", International Journal of Engineering Education, Vol. 22, No. 5, pp. 1013-1022, 2006.

Sandvand, John Einar: "Å flytte fjell. En personlig reise i Asia" , Aschehoug, 2005. Mer info Utdrag fra boken

Sarangi, Prakash: .Globalised Economy and Localised Politics: Exploring the New Trends in the Indian Party System. (Utkast, og ikke tilgjengelig for sitering) Artikkelen

Scheid, Bernhard og Teeuween, Mark (red.): ”The Culture of Secrecy in Japanese Religion”, Routledge , New York , 2006. ISBN: 9780415387132

Schlichtmann, Klaus: Japan, Germany and the Idea of the Hague Peace Conferences. Journal of Peace Research 40(4) 2003. Mer informasjon

Sissener, Tone: ”The republic of Indonesia: General and presidential elections April – September 2004”, NORDEM-rapport, Norsk senter for menneskerettigheter, 2004.
Les hele rapporten her

Sparkes, Stephen og Signe Howell (red.): The House in South East Asia. A Changing Social, Economic and Political Domain. . London: Routledge/Curzon, 2002

Spissøy, Arild: Selskapers sosiale ansvarlighet. En teoretisk analyse og empirisk undersøkelse av bedrifter i Malaysia, Bergen: Chr. Michelsen Institutt (CMI Report R 2004: 7) 66 p. (2004). Les mer

Strand, Arne og Borchgrevink, Kaja: ”Review of Norwegian earthquake assistance to Pakistan 2005 and 2006” (CMI Report R 2006: 18) Christian Michelsens Institutt, Bergen, 2006.

Strand, Arne, Suhrke, Astrid og Harpviken, Kristian Berg: "Afghan Refugees in Iran: From Refugee Emergency to Migration Management”, Policy Brief, 8 p., Bergen: Chr. Michelsens Institutt (2004). Les heile samandraget her

Strand, Arne: ”Waging War while Building Peace: Lessons from Afghanistan”, policy brief, Chr. Michelsens Institutt, Bergen, 2004. Les heile samandraget her

Strand, Arne: The 'Mine Action for Peace' Programme Afghanistan, Chr. Michelsens Institutt, Workshop Report, Kabul, 29 April, 2004

Strand, Arne: Bombs and Butter: Compensation Issues in Protracted Conflicts and the Case of Afghanistan. Human Rights in Development Yearbook, 2001

Strand, Arne og Astri Suhrke: Afghanistan: Ein kronglete veg mot fred. Hvor hender det?, Nr. 1 2003/2004, NUPI

Strand, Arne: Ad hoc NGO activity could undermine Afghan government. Artikkel publisert i "Development today: Nordic outlook on development assistance, business & environment", 12(2002) No. 20

Stokke, Olav: Policy Coherence in Development Cooperation: Vision or Reality? Artikkelen er trykket i boken Foreign Aid and International Relations, utgitt av China Academy of Social Sciences - Institute of European Studies, 2002, pp. 33-56

Stokke, Hugo, Tone Kristin Sissener, Mukta S. Lama-Tamang: Review of the Nepal Human Rights Yearbook 1993-2002" i CMI Report 5, 2003, Chr. Michelsens Institutt. Sammendrag tilgjengelig her

Stokke, Hugo: “ Taking the Paris Principles to Asia. A study of Three Human Rights Commissions in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia and the Philippines “ CMI Report R 2007:3

Suhrke, Astri: ”Fredsbyggning og demokrati - Øst-Timor, Mozambique og Afghanistan”
in Politik, vol. 7 no. 2, Mai 2004. s. 33-42

Suhrke, Astri, Arne Strand og Jolyon Leslie: Afghanistan. A snapshot study. A review of peace operations: A case for change, London: King's College, 2003

Suhrke, Astri, Kristian Berg Harpviken og Arne Strand: After Bonn: Conflictual peace building. Third World Quarterly, Volume 23, Number 5 (October), 2002

Suhrke, Astri, Kristian Berg Harpviken og Arne Strand: "Conflictual Peacebuilding: Afghanistan two years after Bonn", PRIO og CMI, 2004. Mer info

Søreide, Tina: “Corruption in international business transactions: The perspective of Norwegian firms, CMI Report, Christian Michelsens Institutt, Bergen, 2004.

til øverst på siden

T

Tangen, Kristian og Gørild Heggelund: Will the Clean Development Mechanism be effectively implemented in China? FNI Report 8/2003. Lysaker, FNI, 2003. 20 s. Mer informasjon

Tarp, Finn (red.): "Economic reform and development in Vietnam, some results from the CIEM-NIAS Project", København : NIAS, 2003 22 p. (NIAS nytt, 2003:4) Nordic Institute of Asian Studies

Teeuwen, Mark: Shinto: Japans eldste myter. Bokklubben, Verdens Hellige Skrifter, Oslo 2005

Thargyal, Rinzin: Nomads of Eastern Tibet: Social Organization and Economy of a Pastoral Estate in the Kingdom of Dege. Red.: Huber, Toni. Brill 2007

Thelle, Hatla: Better to Rely on Ourselves, Changing Social Rights in Urban China since 1979 NIAS Press, 2003. Mer informasjon

Thelle, Notto R: Kjære Siddhartha! Brev og samtaler i grenseland mellom Øst og Vest, Oriens Forlag, 2005
Mer info

Tjønneland, Elling N. , med Brandtzæg, Bjørn , Kolås, Åshild og le Pere, Garth : "China in Africa. Implications for Norwegian Foreign and Development policies" (CMI Rapport R 2006: 15) CMI, Bergen , 2006

Toer, Pramoedya Ananta/Kjell Olaf Jensen (overs.): ”Glasshus”, Pax, 2004. Fersk norsk utgave av fjerde og siste bind i ”Buru-kvartetten”, fra forfatteren som skrev alle fire romanene på sigarettpapir i løpet av de femten årene han satt fengslet i Indonesia, og som stadig blir holdt frem som en av de sterkeste kandidatene til Nobels litteraturpris.
Les mer på forlaget sine sider

Törnquist, Olle: Popular development and democracy. Case Studies with Rural Dimensions in the Philippines, Indonesia, and Kerala.. The book is based on case studies in theoretical perspective over a period of ten years in different contexts of the Philippines, Indonesia, and the Indian state of Kerala. It is a summary of early conclusions and policy implications from this research for an UNRISD Research Programme on Civil Society and Social Movement. Published by Centre for Development and the Environment (SUM), University of Oslo, in co-operation with UNRISD, Geneva. June 2002. ISBN Nr. 82-90391. Available from SUM, US 25,- incl. postage. The report in PDF format (free)

Törnquist, Olle (m.fl): The Problems and options of Indonesian Democratisation. Rapport fra en ekstensiv nasjonal studie om demokratisering i Indonesia. Hele rapporten eller utdrag

Ny bok redigert av CMI-forskerene Bertil Tungodden og Ivar Kolstad: "Toward pro-poor policies - aid, institutions, and globalization". Fra "Annual World Bank Conference on Development Economics, Europe 2003"

Tønnesson, Stein: Why are the Disputes in the South China Sea So Intractable? A Historical Approach, Asian Journal of Social Science, 1 September 2002, vol. 30, no. 3, pp. 570-601(32). Brill Academic Publishers

Tønnesson, Stein: Hanoi's Long Century. Robert Buzzanco & Marilyn Blatt Young (red): A Companion to the Vietnam War. London: Blackwell (1-16), 2002

Tønnesson, Stein: National Divisions in Indochina's Decolonization, in Prasenjit Duara (ed.) Decolonization: Perspectives from Now and Then (Rewriting Histories) London, Routledge, 2004

Tønnesson, Stein: "Sources of Possible Crises In East and South Asian Countries", PRIO, 2004

Tønnesson, Stein: Regionale stormakters globale rolle: Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. Rapport, PRIO, oktober 2005

 

V

Villanger, Espen og Anette Walstad Enes: ”The role of participation and empowerment in the income and poverty dynamics in Indonesia 1993 – 2000”, Working Paper, CMI, 2004.
Les mer og last ned publikasjonen her

 

W

Wellens, Koen: ”Consecrating the Premi house: Ritual, community and the state in the borderlands of East Tibet.” Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO v/ Anne S. Stovner, P.A. Munchs Hus, 4.etg., tlf.: 22 85 59 34

 

X

Xingjian, Gao/Harald Bøckman og Baisha Liu (overs.): ”Et menneskes hellige bok”, Aschehoug, 2004. Den andre store romanen fra eksilkineseren som vant nobelprisen i 2000 er nå ute i norsk språkdrakt.
Les mer på forlagets sider

Xiong, Qiuhong: The Reform of the Chinese Criminal Procedure Law in a Human Rights Perspective. Human Rights Report 01/2003. Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Mer informasjon

til øverst på siden

Hovedfagsoppgaver

Damsleth, Bente: Coping with disrupted lives, Afghan girls and their family networks, Oppgaven er tilgjengelig i pdf-format her

Gupta, Ram Eivind: "A Shift in Dharma - Changes in Conceptualisations of Faith Among Second-Generation Hindus in Oslo" Institutt for kultutrstudier, UiO. Les oppgaven her

Haugen, Heidi Østbø: The Construction of Beijing as an Olympic City, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2003

Helliksen, Lars Tore: Autocratic Bureaucratism: Han Fei's Ancient Chinese Strategies of Governance as Contrasted with Machiavelli's Political Philosophy. Institutt for Stasvitenskap 2002. Oppgaven i fulltekst

Præsttun, Christine: Identitet og modernitet i Hongkong - store og små fortellinger i overgangen fra britisk til kinesisk styre i 1997. Denne oppgaven fikk Asianettverkets pris for beste hovedoppgave om Asia 2001. Oppgaven i fulltekst

Solvang, Ingvild: "Life without Bibit, Bebet and Bobot - realities from the street of Yogayakarta- Java", Sosialantropologisk institutt, UiO. Les utdrag her

Tollerud, May Maria: " From Women's Literature to Feminist Literature. The Debate on the Term nüxing wenxue in Chinese Literary Media in the 1990s." Hovedfagsoppgave innlevert ved Institutt for østeuropeiske og orientalske fag, Universitetet i Oslo. Sammendrag

Asianettverkets pris for beste hovedoppgave

 

Nyhetsbrev

Asian Development Bank: European Representative Office E-Newsletter, Issue 10, March 2007

Europe-China Academic Network : ”ECAN Newsletter – Volume 2, No. 1 January 2007”, ECAN, 2007.

Newsletter of the International Institute of Asian Studies i Leiden, Nr. 42 Tema for dette nummeret er "Underworlds and Borderlands", dvs. om forskjellige former for bevegelser av mennesker, varer og verdisaker mellom asiatiske stater og transnasjonalt.

de Ceuster, Koen (red.): ”IIAS newsletter”. I den siste utgaven av nyhetsbrevet til International Institute for Asian Studies ser man nærmere på østasiatisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.
Les heile nyheitsbrevet her

I juni-utgaven av NIAS-nytt er hovedtemaet ”Multilateral Cooperation in Central Asia”. Les hele utgaven som pdf-fil her

Nytt nyhetsbrev fra Nordisk Senter ved Fudan Universitetet i Shanghai

Siste nummer av NIASnytt med tittelen "Terrorism in Southeast Asia" er tilgjengelig her

Nytt nyhetsbrev fra The International Institute for Asian Studies (IIAS)

Elektronisk utgave av NIAS nytt med tittel "Water in Asia: the Policy Impact" er tilgjengelig her

NIAS-nytt nr. 1, 2003, med Geir Helgesen som gjesteredaktør, har "Korea Insights" som hovedtema. Elektronisk utgave finner du her

til øverst på siden

Tidsskrifter

SIU: ”Global Knowledge #5 December 2006 - Human Rights” Bergen, 2006. Inneholder blant annet en reportasje om forrige ukes vinner av studentenes fredspris, Charm Tong.

NIAS Nordic Institute of Asian Studies: “NIASnytt – Asia Insights No. 3, December 2006: Justice in Cambodia?” København, 2006

NIAS Nordic Institute of Asian Studies: NIASnytt – Asia Insights No. 2, July 2006: Gendering Asia København, 2006

Delman, Jørgen (red.): "NIASnytt 1/2005" , Nordic Institute for Asian Studies, København, 2005. Årets første utgåva av NIASnytt er eit temanummer via Japan, med den herleg provoserande tittelen "Does Japan Matter?"

Stokke, Olav (red.): “Forum for Development Studies 2/2004, NUPI, Oslo, 2004. NUPI rakk så vidt å kile et nytt utviklings-tidsskrift inn i kalenderåret 2004. Her finner du bl.a. en artikkel om det ”nye” kastebegrepet i India, og en utviklingsstudie fra Kerala

Kjos Fonn, Birgitte (red.): ”Internasjonal Politikk nr. 3/2003”. Den siste utgaven av Internasjonal Politikk fra NUPI fokuserer naturlig nok mest på den amerikanske valgkampen, men her finnes også bl.a. artikler om vestlig opinionspåvirkning i den muslimske verden, og en analyse av hvor Kyoto-protokollen står i dag.Se innholdsliste og les utvalgte artikler

Borchgrevink, Axel og Kjetil Fred Hansen (red.): ”Felles kamp mot fattigdom? Kritiske blikk på regjeringens utviklingsmelding”, NUPI-rapport 281, Oslo, 2004.
Les mer om rapporten og last den ned

Delman, Jørgen (red.): ”NIASnytt nr.3/2004”. Temaet for denne ferske utgaven av tidsskriftet er ”De-Essentialising Chinese Capitalism in Southeast Asia”.
Les hele tidsskriftet her

Årets første utgave av NIASnytt handler om kvinner og politikk i Asia

Siste nr. av IIAS Newsletter har Internet i Kina som hovedtema.

Chinese Historical Review har kommet med ny utgave

Murdoch University, Australia, gir ut tidsskriftet Intersections om kjønn, historie og kultur i Asia.

International Journal of Asian Studies har kommet med en ny utgave.

Security Dialogue, PRIO, Volume 34 Issue 1, Mars 2003: Special Section on the Politics of the South China Sea

Det svenske tidsskriftet Sydasien inneholder artikler om moderne samfunn i Sør-Asia.

ECON (Senter for økonomisk analyse), rapport 34/02: Environmental Challenges in China: Determinants of Success and Failure. Mer informasjon

The Pacific Reviews: New security issues in the South China Sea. Inneholder tre artikler skrevet av norske forskere:
Kristen Nordhaug: Explaining Taiwan's policies in the South China Sea, 1988-99.
Karin Dokken: Environment, security and regionalism in the Asia-Pacific: is environment security a useful concept?
Tom Næss: Environmental cooperation around the South China Sea.
Samtlige artikler i temanummeret bygger på papers som ble presentert på Sørkinahavs-prosjektets Oslo-konferanse i juni 2000. Referanse: The Pacific Review, Vol. 14, No. 4, 2001. ISBN 0951-2748.

Magasinet Persimmon inneholder stoff om asiatisk kunst, kultur og litteratur, og dette nummeret handler blant annet om Røde Khmer og oppblomstring av taiwanesisk tradisjon.

Yale University's Center for the Study of Globalization og Nayan Chanda, tidligere redaktør for Far Eastern Economic Review, har lansert et gratis tilgjengelig nettmagasin som inneholder mye stoff fra Asia.

til øverst på siden

Annet

CMI/PRIO Policy Brief: "Afghan Refugees in Iran; From Refugee Emergency to Migration Management"

Papere som ble presentert under konferansen til Nordisk forening for Kinastudier er tilgjengelige her

Lærebok i menneskerettigheter på mandarin. Kinaprogrammet ved Senter for Menneskerettigheter, China University of Political Science and Law og the China Foreign Affairs University har samarbeidet om historiens første lærebok i menneskerettigheter på kinesisk. Mer informasjon

Det norske flyktningeråd og IDP Project: Displaced People: A Global Survey, 2nd edition, Earthscan Publications Limited, London 2002. Mer informasjon

Experience of Norwegian Confederation of Trade Unions. Norsk bok lansert i Kina 14. november. Boka er utgitt i forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom LO og All China Federation of Trade Unions. Den inneholder artikler om faglige rettigheter og avtaleverk i Norge, og er oversatt fra norsk til kinesisk. Forlag: Zhongguo Gongren chubanshe, ISBN 7-5008-2913-2/D.394

Myndighetene i USA har gitt ut en rapport om internasjonal religiøs frihet for 2003

til øverst på siden